Święto Gospodarki Komunalnej

W miesiącu maju święto obchodzą Pracownicy Gospodarki Komunalnej. Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia, stabilizacji zatrudnienia i godziwego wynagrodzenia. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam wszystkim zadowolenie z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Wasza pracę. Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, Czytaj więcej …

SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniach 2018.04.18 – 19. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie ponownie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r. Tematami spotkania było: Informacja o posiedzeniu Zarządu Krajowego. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego. Organizacja szkolenia Opłata składki związkowej. Informacja z bieżącej Czytaj więcej …

Szkolenie – Orawka 2018

Ośrodek wczasowy „Pod Danielkami w Orawce był miejscem szkolenia, zorganizowanego przez Zarządy: regionu „Śląsk” oraz regionu „Małopolsko-Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniach: 11- 14 kwietnia 2018 roku. Swoją obecnością zaszczyciło nas Prezydium Federacji oraz przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej w osobach: Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji Czytaj więcej …

Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej

W sanatorium związkowym „Ciche wąwozy” w Nałęczowie w dniach 14 – 17 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej. W pierwszym dniu posiedzenia przystąpiono do prac nad budżetem Federacji. Po odczytaniu przez  Kol. Krzysztofa Nalewczyńskiego wiceprzewodniczącego Krajowej Czytaj więcej …

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2018 R.

W dniu 2018.02.23. tradycyjnie Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r. Tematami spotkania było: 1. Informacja o ankietach statystycznych. 2. Opłata składki związkowej. 3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu. 4. Sprawy różne. Spotkanie otworzył Czytaj więcej …

Sprawozdawczo wyborczy Zjazd delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego

W związku z powstałymi dwoma vacatami w Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dla Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego, rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej z powodu zmiany miejsca pracy Kol. Tomasza Bieńko oraz zgonem Przewodniczącego Krzysztofa Rykaczewskiego MKR w dniu 9 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu w Warszawie Czytaj więcej …

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2017 R.

W dniu 2017.12.18. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu. Gościem spotkania była Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Kol. Teresa Pszczółka oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata. Przybyłych na spotkanie Czytaj więcej …

Posiedzenie członków Krajowego Zarządu Federacji

W dniach 7 – 9 grudnia 2017 roku w Sanatorium związkowym „Ciche wąwozy” w Nałęczowie odbyło się posiedzenie członków Krajowego Zarządu Federacji przy udziale członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na wstępie członkowie Zarządu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych związkowców Elżbiety Graszk z Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Czytaj więcej …

SZKOLENIE ZWIĄZKOWCÓW MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO Z/S W NAŁĘCZOWIE

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie  było miejscem spotkania Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli, w ramach zorganizowanego szkolenia  przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki, które odbyło się w dniach   18 – 20 października 2017 r. Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili: Pszczółka Czytaj więcej …

Szkolenie związkowców regionu „ŚLĄSK” w Pokrzywnej

W dniach 11-14 października 2017 w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla związkowców z regionu „Śląsk”, które swą obecnością również zaszczycili : – Kol. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji – kol. Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji – Kol. Ewa Kretkiewicz – Sekretarz Federacji – Kol. Leszek Czytaj więcej …