Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

W dniu 2016.12.09. w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu.
W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Przybyłych na spotkanie przywitał Kol. Horajecki Janusz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

1. Bieżące funkcjonowanie Federacji
– zmiany kadrowe w Federacji
– funkcjonowanie budynku Federacji
– budowy w sąsiedztwie budynku Federacji
– sprawy sądowe

2. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Krajowego w Orawce
– podsumowanie Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
– szkolenia w poszczególnych Zarządach
– ośrodków wypoczynkowych w Krynicy Morskiej i Orawce
– zmiany w Statucie Sanatorium w Nałęczowie
– Zarządu Małopolska

3. Opłata składki związkowej
– wysokość składki związkowej na rzecz Federacji
– terminy opłaty składki związkowej

4. Działalność bieżąca Międzywojewódzkiego Zarządu

Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
Spotkanie zakończył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki składając obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Spotkanie zakończone zostało podzieleniem się opłatkiem świątecznym.