Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2017 roku.

W dniu 2017.02.10. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu.
W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Z zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka, Sekretarz Federacji Kol. Kretkiewicz Ewa oraz Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata.
Przybyłych na spotkanie przywitał Kol. Horajecki Janusz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu.

W trakcie spotkania zgodnie z porządkiem obrad omówiono następujące tematy:
1. Spotkania Prezydium Zarządu Krajowego Federacji
2. Funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2016 r.
3. Opłaty składki związkowej
4. Ankiet statystycznych
5. Działalności bieżącej Międzywojewódzkiego Zarządu

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu oraz przedstawiła aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Federacji. Uzupełniła również informację Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu odnośnie posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego w dniu 2017.01.25. oraz nadzwyczajnego Międzywojewódzkiego Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego Federacji z/s w Krakowie.
Dokonała również oceny funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu od czasu wyborów do chwili obecnej.
Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował zaproszonym gościom za obecność na spotkaniu i udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania zaś pozostałym uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.