Spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

W dniu 2017.04.07. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się drugie w tym roku spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu.
W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Gościem spotkania była Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Kol. Teresa Pszczółka, sekretarz Federacji Kol. Ewa Kretkiewicz oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata.

Przybyłych na spotkanie przywitał Kol. Horajecki Janusz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu.

Tematami spotkania było:
1. Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego
2. Informacja z posiedzenia Zarządu Krajowego
3. Wykluczenia zakładowych organizacji związkowych z Federacji
4. Działalność bieżąca Międzywojewódzkiego Zarządu

W pkt. 1 i 2 Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego wspólnie z Przewodniczącą Federacji zapoznali zebranych ze wszystkimi tematami omawianymi na posiedzeniu Prezydium oraz Zarządu Krajowego. Poinformowali o wszystkich podjętych uchwałach dotyczących działalności Federacji oraz przyjęcia sprawozdania finansowego i budżetu za 2016 r.
W pkt.3. Zarząd Międzywojewódzki podjął uchwały o wykluczeniu z Federacji organizacji związkowych z Opola Lubelskiego i Zamościa.

Bieżącą działalność Międzywojewódzkiego Zarządu omówił Kol. Janusz Horajecki
Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu oraz przedstawiła aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Federacji.
Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Przewodniczącej Federacji oraz zaproszonym gościom za obecność na spotkaniu i udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania zaś pozostałym uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.