SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniach 26-28 maja 2017r., w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym ,,POLANA’’ w Łukęcinie odbyło się szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Dzień pierwszy.
Przewodniczący Józef Lewandowski przywitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przyjęcie zaproszenia Przewodniczącej Federacji kol. Teresie Pszczółce, Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszardowi Gocłowskiemu, Członkom Prezydium Wiceprzewodniczącemu kol. Kazimierzowi Kochanowi, Wiceprzewodniczącemu kol. Januszowi Horajeckiemu, Sekretarzowi Federacji kol. Ewie Kretkiewicz oraz Prawnikowi Federacji kol. Marcinowi Sokalskiemu.

Na wniosek Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego, prezydium Federacji przyznało srebrną odznakę „Zasłużony dla Federacji” dla :
Kol. Jolanty Duklas NSZZ Pracowników MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie.
Odznakę dla kol. wręczyła Przewodnicząca Federacji i Członkowie Prezydium.

Na wniosek Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego, Przewodnicząca Federacji i Członkowie Prezydium wręczyli podziękowanie za sprawną organizację
i wysoki poziom obsługi naszych szkoleń dla:

Pani Ewy Varisella właścicielce Ośrodka Wczasowego ,, Polana’’ w Łukęcinie oraz  Pani Karoliny Dąbrowskiej kierowniczce Recepcji.

Dzień drugi.
Przewodnicząca Federacji powitała wszystkich zgromadzonych uczestników, przedstawiła trudną sytuację Organizacji Zakładowych, pogarszające się relacje z pracodawcą w firmach oraz sytuację
w Federacji. Poinformowała o możliwościach korzystania z wypoczynku w domkach w Krynicy Morskiej i Sanatorium w Nałęczowie, ustalonych nowych stawkach dla związkowców korzystających z ulgowego pobytu w ośrodkach należących do Federacji. Zostały również przekazane informacje w temacie uporządkowania spraw pozostałych nieruchomości należącymi do Federacji.

Przewodnicząca przedstawiła również informację na temat prowadzonych działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności poszczególnych terenowych organów.
Następnie odbyło się szkolenie z tematów które często występują na poziomie pracodawca – związkowiec, wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy oraz Ustawy o związkach zawodowych.
Spotkanie odbyło się w burzliwej atmosferze i obfitowało w wiele ważnych pytań i kompetentnych odpowiedzi za co serdecznie dziękujemy.

Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski dziękuje wszystkim przybyłym gościom za miłą i sympatyczną rodzinną atmosferę, licząc na dalszą współpracę na rzecz Związków i Federacji.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Międzywojewódzkiego
Józef Lewandowski