Spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego z Przewodniczącymi organizacji zakładowych.

W dniu 21 czerwca 2017 roku w krakowskiej siedzibie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, na które zostali zaproszeni Przewodniczący organizacji zakładowych zrzeszonych w Federacji. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Przybyłych przywitała Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu – kol. Agnieszka Tajak, która na wstępie poinformowała zebranych o powodach zaistniałych zmian w Zarządzie Międzywojewódzkim. Następnie został przedstawiony skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Omówiono także strukturę Federacji, dotychczasową działalność oraz sprawy organizacyjne, m.in.:

– zmiany kadrowe w Centrali Federacji,

– informacja o możliwości korzystania z wczasów w Krynicy Morskiej oraz z pobytu sanatoryjnego w Nałęczowie,

– propozycja szkolenia w Niedzicy.

Sympatyczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom, więc na zakończenie spotkania członkowie Zarządu zachęcali  zebranych do licznego udziału w planowanym szkoleniu, mającym na celu dalszą integrację członków Związku.

Po wyczerpaniu tematów, koleżanka Agnieszka Tajak serdecznie podziękowała przybyłym za obecność na spotkaniu, życząc wszystkim pogodnych i udanych wakacji.

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

Agnieszka Tajak