Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

W dniu 2017.08.31. w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu.W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Gościem spotkania była Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Kol. Teresa Pszczółka oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata.
Przybyłych na spotkanie przywitał Kol. Horajecki Janusz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu.

Tematami spotkania było:
1. Działalność bieżąca Zarządu Międzywojewódzkiego w okresie wakacyjnym
2. Organizacja szkolenia dla aktywu związkowego
3. Sprawy bieżące

Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku spotkania Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego Kol. Janusz Horajecki poinformował zebranych o zgonie Kol. Edwarda Kita, Członku Krajowego Zarządu Federacji oraz Członku Prezydium Międzywojewódzkiego Zarządu „ Śląsk ”. Zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy Jego pamięć.
W pkt.1. Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego omówił wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania Zarządu w okresie wakacyjnym i podjęte w tym zakresie działania.

W pkt. 2. omówiono i ustalono, wszystkie szczegóły dotyczące organizacji szkolenia dla Przewodniczących i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, zaplanowanego na miesiąc październik bieżącego roku.

W pkt.3. Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu oraz przedstawiła aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Federacji.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Przewodniczącej Federacji za obecność na spotkaniu i udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania zaś pozostałym uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.