Białowieża 2017

Zorganizowane przez Międzywojewódzki Zarząd Mazowiecko – Podlaski oraz Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych i Samorządowych  szkolenie w dniach 27 – 30 września 2017 roku
w Białowieży zgromadziło liczne grono  członków zakładowych organizacji związkowych.

Zaszczycili swoja obecnością Przewodnicząca Federacji Koleżanka Teresa Pszczółka oraz wiceprzewodniczący Federacji, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego Kolega Janusz Horajecki.

Korzystając z okazji dostojni goście uroczyście wręczyli długoletnim wyróżniającym się związkowcom odznaczenia „Za zasługi dla Federacji”.

Odznaczeni zostali:

–  Jolanta Wilk – Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno- Komunalnych w  Sokołowie Podlaskim,

– Janina Hardej Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno- Komunalnych w  Sokołowie Podlaskim,

– Janina Guraj – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”,

– Zdzisław Toczek – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Rawskich Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej.

W imieniu odznaczonych  za wyróżnienia podziękował Kolega Zdzisław Toczek.

Następnie odbyło się szkolenie.

Tematem szkolenia było:

Prawo pracy – ostatnie zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Uczestnicy prowadzącemu zadawali liczne pytania związane  z tematyką szkolenia oraz   bezpośrednio z tematami bieżącymi występującymi w zakładach pracy.

Nie obeszło się bez dyskusji pomiędzy uczestnikami szkolenia, wymieniano spostrzeżenia i  doświadczeń w pracy związkowej.

Kolejne szkolenie pokazało jak mocna jest potrzeba integrowania się związkowców wywodzących się z różnych zakładów wchodzących w skład tzw. Branży Komunalnej, pozyskane doświadczenia pozwolą prowadzić skuteczniej współpracę z pracodawcą w zakładach pracy z możliwością korzyści dla załogi.