XXV lat Związku Zawodowego w Krzeszowicach

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice zorganizował w dniu 08.09.2017 r. obchody 25-lecia działalności Związku.

Na jubileusz przybyli zaproszeni goście:

  • Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce  – Teresa Pszczółka
  • Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego  –  Agnieszka Tajak
  • Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk
  • Prezes Zarządu Spółki –  Henryk Skotniczny
  • Prokurent Spółki –  Elżbieta Surowiec

Obchody otworzył przewodniczący ZZPWiK kol. Marek Kołodziej, który przedstawił historię powstania i działalności Związku oraz podziękował członkom Grupy Założycielskiej, oraz wszystkim członkom zarządów działających od chwili powstania Związku za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz wspólnego dobra pracowników. Przewodnicząca Federacji przekazała statuetkę dla Prezesa Spółki za dobrą współpracę ze związkami Zawodowymi, a także dla Zakładowej Organizacji Związkowej. W kolejnych wystąpieniach goście złożyli życzenia wszystkim pracownikom, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Sekretarz ZZPWiK
Mieczysława Zając