Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego z Przewodniczącymi organizacji zakładowych

Kolejne posiedzenie Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego odbyło się 6 października 2017 roku w krakowskiej siedzibie Federacji.
Uczestnikami spotkania, oprócz Zarządu i Komisji Rewizyjnej byli Przewodniczący organizacji zakładowych, którzy nie uczestniczyli w czerwcowym spotkaniu.

Na wstępie Przewodnicząca przywitała i przedstawiła Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także zaproszonych gości.

Następnie poinformowała zebranych o uczestnictwie i przebiegu obchodów 25 – lecia powstania Związku Zawodowego w Krzeszowicach oraz przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Krajowego.

Omówiono także bieżącą działalność oraz sprawy organizacyjne i formalne, mające wpływ na sprawną komunikację pomiędzy członkami organizacji.

Poruszone zostały również bieżące problemy w zakładach pracy, w szczególności zagadnienia dotyczące niskiego poziomu płac, a także relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Ustalono także termin szkolenia, które odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Na zakończenie spotkania Zarząd podziękował kol. Bożennie Drążek za związkową współpracę, życząc Jej na emeryturze realizacji niespełnionych planów.

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego
Agnieszka Tajak