Szkolenie związkowców regionu „ŚLĄSK” w Pokrzywnej

W dniach 11-14 października 2017 w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla związkowców z regionu „Śląsk”, które swą obecnością również zaszczycili :
– Kol. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
– kol. Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji
– Kol. Ewa Kretkiewicz – Sekretarz Federacji
– Kol. Leszek Nowosadko – Członek Prezydium Zarządu Krajowego
– Kol. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
– Kol. Andrzej Aniołczyk – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
– Kol. Tadeusz Wieczorek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” Kazimierz Kochan serdecznie przywitał zaproszonych gości oraz związkowców regionu Śląska, dziękując wszystkim za przybycie. Spotkanie w tak licznym gronie było doskonałą okazją aby podziękować związkowcom za trud pracy wnoszony na rzecz działalności związkowej. Wspólnie z Zarządem Federacji postanowiono uhonorować działaczy wyróżniających się swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz związków zawodowych. Pamiątkowe albumy z gratulacjami otrzymali:
– Dorota Wilk – Ruda Śląska
– Joanna Sokołowska – Gryfów Śl.
– Zbigniew Ernst – Bolesławiec
– Janusz Kalarus – Dąbrowa Górnicza

Przewodniczący przedstawił również plan szkolenia, na które zostali zaproszeni:
– Kol. Barbara Łohan – księgowa, specjalistka z dziedziny rozliczeń z Urzędem Skarbowym
– Kol. Marcin Sokalski – prawnik Federacji.
Głównym tematem szkolenia były rozliczenia z Urzędem Skarbowym, jednakże w trakcie dyskusji zebrani mogli się podzielić również problemami dotykającymi ich organizacje zakładowe. Dzięki wspólnej dyskusji udało się wyjaśnić wiele trudnych kwestii i problemów z jakimi borykają się nasi związkowcy. Głos zabrała również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka , która przypomniała że Federacja zawsze służy pomocą w trudnych sprawach i zachęcała do współpracy i informowania na bieżąco o trudnościach w zakładach pracy.
Przewodnicząca przedstawiła również sprawy bieżące Federacji, zachęcała również do korzystania z wyjazdów do domków campingowych w Krynicy Morskiej oraz do modernizowanego Sanatorium „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.
Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował kol. Marioli Czernichowskiej i kol. Dorocie Wilk za organizację szkolenia oraz wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie i życzył wytrwałości w tak trudnej w obecnych czasach działalności związkowej.