SZKOLENIE ZWIĄZKOWCÓW MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO Z/S W NAŁĘCZOWIE

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie  było miejscem spotkania Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli, w ramach zorganizowanego szkolenia  przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki, które odbyło się w dniach   18 – 20 października 2017 r.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

  1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
  2. Kretkiewicz Ewa – Sekretarz Federacji
  3. Kochan Kazimierz – Z – ca Przewodniczącej Federacji
  4. Gocłowski Ryszard – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  5. Aniołczyk Andrzej – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
  6. Wieczorek Ryszard – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przybyłych na spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Horajecki Janusz.

W pierwszej części spotkania szkolenie w tematach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, Regulaminów Płacy oraz ochrony związkowej przeprowadził Radca Prawny Federacji Kol. Sokalski Marcin. Szkolenie zostało zakończone udzieleniem odpowiedzi na zadawane pytania.

Druga część spotkania została rozpoczęta od przedstawienia zaproszonych gości z podaniem pełnionych funkcji w Federacji oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu poszerzoną o tematykę ostatnich spotkań Prezydium i Zarządu Krajowego przedstawił Kol. Janusz Horajecki. Ponadto została przedstawiona organizacja związkowa z Przemyśla, którą reprezentował Przewodniczący Kol. Suliba Robert

Wolny czas służył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, rozwiązywaniem zakładowych problemów oraz zacieśnianiem koleżeńskich więzów.