Posiedzenie członków Krajowego Zarządu Federacji

W dniach 7 – 9 grudnia 2017 roku w Sanatorium związkowym „Ciche wąwozy” w Nałęczowie odbyło się posiedzenie członków Krajowego Zarządu Federacji przy udziale członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na wstępie członkowie Zarządu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych związkowców Elżbiety Graszk z Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Krzysztofa Rykaczewskiego z Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko – podlaskiego.

Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła podsumowanie działalności statutowej  i  gospodarczej w 2017 roku oraz sytuację majątku Federacji

Poruszane były między innymi następujące tematy:

  1. Analiza organizacji zakładowych w poszczególnych regionach i opłacanie składek.
  2. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej, nowe regulaminy i wnioski na pobyt.
  3. Terminy składania ankiet statystycznych – nowe wzory ankiet.
  4. Paweł Goliński Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu poinformował o pozyskaniu nowej siedziby Zarządu.
  5. Własność i inwentaryzacja majątku Federacji.
  6. Terminy szkoleń na 2018 rok i kwoty dofinansowania.
  7. Informacja Dyrektora sanatorium o zakończonych inwestycjach w bieżącym roku oraz planowanych inwestycjach w roku 2018.

    W godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z opłatkiem.