MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2017 R.

W dniu 2017.12.18. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu.

Gościem spotkania była Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Kol. Teresa Pszczółka oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata.

Przybyłych na spotkanie przywitał Kol. Horajecki Janusz Przewodniczący  Międzywojewódzkiego Zarządu.
Tematami spotkania było:
1. Informacja z posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego
2. Opłata składki związkowej
3. Przyjęcie planu pracy na 2018 r.
4. Działalność bieżąca Międzywojewódzkiego Zarządu

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka omówili wspólnie tematykę ostatniego posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego oraz przedstawili aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Federacji.Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 11 m – cy 2017 r.Ustalono plan działania Zarządu na 2018 r.Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Przewodniczącej Federacji za obecność na spotkaniu i udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania zaś pozostałym uczestnikom za przybycie i aktywny udział    w spotkaniu.

Zwieńczeniem spotkania było złożenie życzeń świąteczno – noworocznych oraz podzielenie się opłatkiem.