Sprawozdawczo wyborczy Zjazd delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego

W związku z powstałymi dwoma vacatami w Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dla Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego, rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej z powodu zmiany miejsca pracy Kol. Tomasza Bieńko oraz zgonem Przewodniczącego Krzysztofa Rykaczewskiego MKR w dniu 9 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu w Warszawie Al. Jerozolimskie 91 odbył się Sprawozdawczy Zjazd delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego oraz wybory uzupełniające.

W Zjeździe uczestniczyło 27 z 29 co stanowi 93,10% jej składu.

Zostały przedstawione sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okres od 22 lutego 2016 roku do 9 lutego 2018 roku. Zatwierdzono oba sprawozdania oraz udzielono Międzywojewódzkiemu Zarządowi Mazowiecko-Podlaskiego absolutorium.

W wyniku tajnego głosowania członkami Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali Kol. Anna Wojcieska – ZGN Praga Południe i Kol. Michał Ryszkowski z Rawskich wodociągów.

Następnie Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób.
Kol. Michał Szczęśniak – Przewodniczący
Kol. Michał Ryszkowski – Viceprzewodniczący
kol. Anna Wojcieska – Sekretarz

Na zakończenie Zjazdu głos zabrała Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka która przestawiła sytuację prawną reprezentatywności udzielanej nam przez OPZZ oraz uzwiązkowienie w organizacjach zakładowych, ich rola w strukturze zakładowej.

Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Kol. Ewa Kretkiewicz odniosła się do składek uiszczanych na rzecz Federacji oraz przekazała informację dotyczącą pobytów związkowych w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Na zakończenie ustalono termin wyjazdowego szkolenia na maj 2018 roku.