PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2018 R.

W dniu 2018.02.23. tradycyjnie Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r.

Tematami spotkania było:

1. Informacja o ankietach statystycznych.
2. Opłata składki związkowej.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na fakt, że spotkanie jest pierwszym w bieżącym roku podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz złożył życzenia wszystkiego najlepszego na 2018 r.

Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z przesłanymi ankietami statystycznymi organizacji zakładowych członków Federacji oraz wynikającymi z nich danymi za 2017 roku.

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 2017 r.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 18 grudnia 2017 r.

Ustalono termin kolejnego spotkania w 2018 r.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.