Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej

W sanatorium związkowym „Ciche wąwozy” w Nałęczowie w dniach 14 – 17 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W pierwszym dniu posiedzenia przystąpiono do prac nad budżetem Federacji.
Po odczytaniu przez  Kol. Krzysztofa Nalewczyńskiego wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej,  protokołu z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu  Federacji, członkowie KKR wystąpili z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Przewodniczącą Kol. Teresę Pszczółkę i księgową, członkowie  Krajowego Zarządu Federacji podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Federacji za 2017 rok oraz uchwalenie budżetu na rok 2018.

Następnie Koleżanka Teresa Pszczólka wraz z wiceprzewodniczącymi Federacji  Kol. Januszem Horajeckim i Kol. Kazimierzem Kochanem przedstawiali sytuację występującą w szeregach związkowych oraz sprawy własności Federacji.

Przedstawiono nowo opracowane regulaminy rodzinnych pobytów związkowców  w ośrodku wypoczynkowym „Albatros”  w Krynicy Morskiej oraz sanatorium „Ciche wąwozy” w Nałęczowie.

Przewodniczący regionów wypowiadali się i dyskutowali na temat swoich organizacji co do uzwiązkowienia i terminowości opłacanie składek oraz przedstawiali inne problemy występujące w organizacjach zakładowych.

Na zakończenie Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczólka przekazała życzenia z okazji świąt Wielkanocnych całemu Zarządowi i wraz z prośba o przekazanie życzeń dla wszystkich związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.