Szkolenie – Orawka 2018

Ośrodek wczasowy „Pod Danielkami w Orawce był miejscem szkolenia, zorganizowanego przez Zarządy: regionu „Śląsk” oraz regionu „Małopolsko-Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniach: 11- 14 kwietnia 2018 roku.

Swoją obecnością zaszczyciło nas Prezydium Federacji oraz przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej w osobach:

Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji
Ewa Kretkiewicz – Sekretarz Federacji
Leszek Nowosadko – Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Andrzej Aniołczyk – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Wieczorek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na wstępie Kazimierz Kochan – Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” oraz Agnieszka Tajak – Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego przywitali uczestników spotkania.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie z Prezydium Federacji, podczas którego Przewodnicząca Teresa Pszczółka przekazała informacje dotyczące bieżącej działalności, omawiając sytuację prawną i materialną Federacji.

Następnie odbyła się mocna merytorycznie część wykładowa, którą poprowadził Marcin Sokalski – prawnik Federacji. W czasie szkolenia omówiono prawne i praktyczne aspekty działania związków zawodowych, współpracę związków zawodowych z pracodawcą, a także nowe zasady ochrony danych osobowych.  Zagadnienia te wywołały szereg zapytań i dyskusji na temat problemów organizacji związkowych, co przełożyło się na wymianę doświadczeń, mających na celu wykorzystanie w praktyce cennych wskazówek.

Klimatyczna sceneria i bardzo przychylna aura z pewnością przyczyniły się do integracji uczestników, którzy w miłej atmosferze podsumowali udany pobyt na Podhalu.

Na zakończenie Przewodniczący Regionów podziękowali zgromadzonym za udział w szkoleniu i sympatyczną atmosferę podczas pobytu w Orawce.