SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniach 2018.04.18 – 19. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie ponownie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r.

Tematami spotkania było:

  1. Informacja o posiedzeniu Zarządu Krajowego.
  2. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego.
  3. Organizacja szkolenia
  4. Opłata składki związkowej.
  5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o posiedzeniu Zarządu Krajowego, gdzie głównym punktem obrad, było przyjęcie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej z badania bilansu za 2017 r. oraz zatwierdzenie planu finansowego na 2018 r. Powyższa informacja została uzupełniona tematami ze spotkania Prezydium Zarządu Krajowego

W temacie organizacji szkolenia ustalono termin, miejsce oraz koszty szkolenia.

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za I kwartał 2018 r.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu    23 lutego 2018 r.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.