Święto Gospodarki Komunalnej

W miesiącu maju święto obchodzą Pracownicy Gospodarki Komunalnej.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia, stabilizacji zatrudnienia i godziwego wynagrodzenia.
Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam wszystkim zadowolenie z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Wasza pracę.

Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Federacji ZZPGKiT
Teresa Pszczółka